SONAR - gedaan met complexe rapportering over uw digitale marketing

U bent met uw bedrijf actief op verschillende digitale kanalen maar u heeft geen idee hoe goed of hoe slecht uw bedrijf het online doet en de rapportering hierover is nodeloos complex en mist verband met uw KPI's. Met SONAR biedt Living Stone u realtime inzicht in de effectiviteit van uw digitale marketing en hoe ze bijdraagt tot de realisatie van uw ambities. Zonder franjes.

SONAR biedt:

Een SONAR analyse biedt een globaal zicht op wat in uw digitale ecosysteem gebeurde in een gegeven periode en identificeert grote trends (vb. wat deed zich voor op welk kanaal). Ze brengt meer granulaire informatie over oorzaken en gevolg, waarbij specifieke data van diverse kanalen apart worden bestudeerd.

sonar-afb.jpg

SONAR bestaat uit:

Kwartaalrapportering of rapportering op vraag over uw digitale marketing, gebaseerd op een real-time dashboard dat u aantoont
  • hoeveel visibiliteit (Opportunities To See) u creëerde bij uw (publieke en professionele) doelgroepen
  • hoeveel impact u creëerde en welke rol uw gebruikte kanalen daarin speelden
  • hoe de impact van uw inspanningen evolueerde in de tijd
  • hoe uw publiek op de diverse kanalen omging met uw informatie

Gesteund door Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen

Aangespoord door het succes van SONARs marktintroductie begin 2016 haalde Living Stone SIRRIS als partner aan boord. SIRRIS, het collectief onderzoekscentrum van en voor de technologische industrie in België, helpt bedrijven bij de ontwikkeling en vervolgens het testen en doeltreffend implementeren van technologische innovaties. Living Stone bepaalde samen met SIRRIS en SONARs ontwikkelingspartner de uitdagingen waar SONAR in zijn huidige vorm nog voor staat. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (AIO), de overheidsinstelling die instaat voor het beleid inzake economie, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen, verleent zijn financiële steun aan een studie die de beste strategie wil uittekenen om SONAR ten volle te ontplooien.

De AIO-studie zal nagaan waar de ontwikkelingsprioriteiten liggen voor SONAR. Ze houdt daarbij rekening met de uitdagingen die organisaties ondervinden op het vlak van realtime, geconsolideerde dashboardrapportering aan de hand van geaggregeerde data. Een sterk focuspunt ligt op de link leggen tussen strategische doelen (KPI’s) en de rapportering over digitale marketingprestaties. Zowel de huidige SONAR-gebruikers als nieuwe contacten zijn welkom om aan de studie deel te nemen. De data die SONAR genereert, zullen gebruikt worden als testbasis om parameters, technologieën en kanalen te verfijnen.